OBAVEŠTENJE

OD 04.12.2017. godine
izdavanje i produživanje
STUDENTSKIH KARTICA
će se vršiti UTORKOM I ČETVRTKOM

od 12 do 14 časova

Studentski centar „Subotica“

Potrebna dokumentacija:

1. Tačno i čitko popunjen i overen zahtev za smeštaj i ishranu (od strane fakulteta). Zahtev se može preuzeti na porti u studentskom domu "Bosa Milićević" i studentskom domu "Ivo Lola Ribar".

2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
• 2200 din za izdavanje nove kartice
• 1200 din za produženje kartice
• 1500 din za izdavanje duplikata (zamena izgubljene ili oštećene kartice)
Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata
Primalac: Studentski centar "Subotica", Segedinski put 11, 24000 Subotica
Poziv na broj: Broj studentske kartice / broj indeksa

3. Indeks i lična karta na uvid

Napomena:
Studenti koji su konkurisali i ostvarili pravo na smeštaj na teret budžeta RS treba da podnesu samo dokaz o uplati.

Samofinansirajući studenti su u obavezi, kao i studenti koji su na budžetu a nisu ostvarili pravo na smeštaj u studentskim domovima, da podnesu kompletnu dokumentaciju za izdavanje / produženje studentske kartice 1+2+3.

Studenti koji su izgubili studentsku karticu ili je neispravna usled fizičkih oštećenja a nije istekao datum važenja, moraju prvo podneti zahtev za izdavanje duplikata (dobija se u IT službi), podneti dokaz o uplati (1500 din) i tek tada je mogu produžiti pod gore navedenim uslovima.