Komisija za javnu prodaju Studentskog centra "Subotica" raspisuje
 
OGLAS ZA JAVNU PRODAJU
prikupljanjem pisanih ponuda.
 
 
 
 

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se