Obaveštenje za studente prve godine (brucoše) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 25.09.2019. godine.


Dokument koji potrebno doneti popunjen i overen pri preuzimanju uputa
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se