Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.
Listu možete preuzeti OVDE.

 

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.
Izdavanje uputa i useljenje u domove počinje 18.11.2019. godine.
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se