Studentski centar "Subotica"

O B J A V L J U J E

jedinstvenu konačnu rang listu studenata I, II i III stepena studija

školske 2019/2020 godine

 

Rang listu možete videti OVDE.

Odluka o konačnoj rang listi studenata.


Deljenje uputa počinje 18.11.2019. godine.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se