У СКЛАДУ СА
ОДЛУКОМ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОЈА ЈЕ СТУПИЛА НА СНАГУ ДАНА 15.03.2020.
УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА "СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР" СУБОТИЦА
НЕ РАДИ ОД ДАНА 16.03.2020. ГОДИНЕ.
 
С ОБЗИРОМ НА НАВЕДЕНО "СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР" СУБОТИЦА
ДО ДАЉЊЕГ НЕЋЕ ОБЕЗБЕЂИВАТИ СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА.
 
КОНАЧНИ РОК ЗА ИСЕЉЕЊЕ СТУДЕНАТА
ИЗ СТУДЕНТСКИХ ДОМОВА ЈЕ
17.03.2020. ГОДИНЕ ДО 18,00 ЧАСОВА

 

 
 
 
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se