За сва обавештења везана за исељење
молимо студенте да се
обавезно јаве на рецепцији студентског дома
Боса Милићевић или Иво Лола Рибар
 
 
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se