OBAVEŠTENJE
 
Dana 23.03.2020. počevši od 12,00 časova
vršiće se dezinsekcija u oba studentska doma
 
 
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se