ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да ствари које су остале након исељења
могу преузети најкасније до четвртка, 26. марта 2020. године, до 13:00 часова.
 
При преузимању истих студенти су дужни да се придржавају прописаних мера превенције
(растојање у реду, дезинфекција руку, заштитне маске и слично).
 
Уколико нису у могућности да ствари преузму до дана 26. марта 2020. године,
потребно је да се јаве управнику студентског дома у којем су боравили, ради упутстава за даље поступање.
 
Ствари које се не преузму биће, у присуству чланова комисије, спаковане,
обележене и ускладиштене у унапред одређену просторију.
 
 
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se