ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Поштовани студенти,
 
Средином маја очекујемо отварање факултета и ваш повратак у студентске домове. О тачном датуму бићете информисани преко званичног сајта Установе, као и преко средстава јавног информисања.
 
Уз сагласност министра просвете, науке и технолошког развоја, Установа је донела одлуку да ћете бити ослобођени плаћања станарине од дана обуставе рада (16. март 2020. године) до дана вашег повратка у студентске домове. Уплаћена станарина за други део марта биће вам урачуната у месецима који долазе. Такође, све уплаћене, а неискоришћене оброке моћи ћете искористити након повратка.
 
Срдачно вас очекујемо!
 
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se