OBAVEŠTENJE

Restoran "INDEX" 

počinje sa radom u sredu 06.05.2020.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se