По препоруци министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена Шарчевића, станари студентских домова могу боравити у домовима, током лета, до завршетка испитних рокова, по регресираним ценама смештаја.

Током овог периода потребно је поштовати све прописане мере надлежних органа.

 

Смештај и исхрана студената ће бити омогућена у студентском дому "Иво Лола Рибар" и ресторану 2 који се налази у непосредној близини наведеног дома.

За све додатне информације, у вези боравка у току лета, интересовати се код управника дома "ИЛР",
Цицмил Мирослава, на бр. телефона 064/86 49 175

 

У студентском дому "Иво Лола Рибар" ће током лета радити благајна
а такође и еКиоск (аутомат) у ресторану.
 
Студенти који прелазе из студентског дома "Боса Милићевић" требају
имати у виду да еКиосци (аутомати) имају засебне новчанике и новац из једног се
не види на другом.
За додатне информације се обратите на благајни.
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se