Objavljena je preliminarna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija 2020/2021.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se