Обавештење - Промена цена смештаја и исхране од 1. октобра 2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

- Нове цене смештаја и исхране -

 

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се