OBAVEŠTENJE

OD 09.12.2019. godine
izdavanje i produživanje
STUDENTSKIH KARTICA
će se vršiti PONEDELJKOM I ČETVRTKOM

od 12 do 14 časova

Studentski centar „Subotica“

Potrebna dokumentacija:

  1. Obrazac prijave na konkurs za smeštaj i ishranu (tačno i čitko popunjen i overen od strane fakulteta). Zahtev se može preuzeti u  studentskim domovima “Bosa Milićević” i “Ivo Lola Ribar” i na internet stranici www.scsu.org.rs.
  2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
    • 2200 din za izdavanje nove kartice
    • 1200 din za produženje kartice
    • 1500 din za izdavanje duplikata (zamena)

Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata

Primalac: Studentski centar “Subotica”, Segedinski put 11, 24000 Subotica

Poziv na broj:
(Brucoši) Broj indeksa

(Starije godine) Broj kartice

  1. Indeks i lična karta na uvid
Napomena:

 


 

Studenti koji su konkurisali i ostvarili pravo na smeštaj na teret budžeta RS treba da podnesu samo dokaz o uplati.

Samofinansirajući studenti su u obavezi, kao i studenti koji su na budžetu a nisu ostvarili pravo na smeštaj u studentskim domovima, da podnesu kompletnu dokumentaciju za izdavanje / produženje studentske kartice 1+2+3.

Studenti koji su izgubili studentsku karticu ili je neispravna usled fizičkih oštećenja a nije istekao datum važenja, moraju prvo podneti zahtev za izdavanje duplikata (dobija se u IT službi), podneti dokaz o uplati (1500 din) i tek tada je mogu produžiti pod gore navedenim uslovima.

Preuzimanje kartica isključivo lično.