Objavljena je konačna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata viših godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2018. godine.