Obaveštenje o useljenju studenata prve godine (brucoša) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 27.09.2018. godine.


Dokumenti (potrebno doneti popunjene i overene pri preuzimanju uputa)