Obaveštenje za studente prve godine (brucoše) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 25.09.2019. godine.


Dokument koji potrebno doneti popunjen i overen pri preuzimanju uputa