Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija školske 2019/2020.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Svi studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi su ostvarili pravo na smeštaj u jednom od domova Studentskog centra "Subotica".