Štampa El. pošta

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

У складу са  чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/2020) Установа студентског стандарда Студентски центар „Суботица“ објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица. Наведени подаци исказују се у табеларном приказу и ажурирају се у року од пет дана од дана последње промене.

ТАБЕЛА
За студентске погодности и осигурање брине се