Objavljeno petak, 14 oktobar 2016 07:00

 

 

Jelovnik se formira na 15 dana.

Objavljeno petak, 23 septembar 2016 14:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Studenti koji se nalaze ispod CRTE dobijaju privremeni ugovor za smeštaj u studentskim domovima koji traje do 15.11.2016. godine. Nakon izlaska konačne rang liste studenata svih godina studija, utvrdiće se raspoloživost kapaciteta na osnovu kojih će se znati koji broj studenata će dobiti ugovor o stalnom smeštaju. Postoji verovatnoća da će svi studenti biti smešteni u domove.

Objavljeno ponedeljak, 19 septembar 2016 12:00

Predaja dokumentacije za izradu studentskih kartica počinje 29.09. od 10,00 do 14,00 časova.

Studenti koji su konkurisali za smeštaj i nalaze se na konačnoj rang listi, izradu kartica vrše pre useljenja u studentski dom.

Kompletno obaveštenje možete preuzeti ovde.

Objavljeno ponedeljak, 19 septembar 2016 10:55

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine (brucoša) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 24.09.2016. godine.


Dokumenti (potrebno doneti popunjene i overene pri preuzimanju  uputa)
 
Objavljeno četvrtak, 15 septembar 2016 15:00

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija.

Studenti koji se nalaze ispod CRTE (rednog broja 130) dobijaju privremeni ugovor za smeštaj u studentskim domovima koji traje do 15.11.2016. godine. Nakon izlaska konačne rang liste studenata svih godina studija, utvrdiće se raspoloživost kapaciteta na osnovu kojih će se znati koji broj studenata će dobiti ugovor o stalnom smeštaju. Postoji verovatnoća da će svi studenti biti smešteni u domove.

Objavljeno četvrtak, 15 septembar 2016 08:00

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente starijih godina studija i za studente drugog stepena studija - masteri.

Rok za prijavu na konkurs, za studente starijih godina studija: 15.09.-31.10.2016. godine
Rok za prijavu studenata drugog stepena studija-masteri: 01.10.-05.11.2016. godine

 

Obaveštenje o konkursu
Обавештење о конкурсу

Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről


Napomena:

Studenti koji prelaze sa drugih fakulteta dostavljaju potvrdu o prehodnom studiranju (godina upisa, godina studija sa koje prelazi na drugi faklultet, broj godina studiranja i broj ESPB bodova).


Primer uplatnice:

 
Objavljeno petak, 02 septembar 2016 11:02
Samofinansirajući studenti (svih godina studija) ne mogu računati na smeštaj u studentskim domovima sve do okončanja konkursa za smeštaj tj do 01.12.2016. godine.
 
 
Pravo na ishranu mogu ostvarili i ranije, od 01.10.2016. brucoši i 01.11.2016. više godine studija.
 
 

Potrebna dokumentacija za izdavanje/produženje studentske kartice:

 1. Tačno i čitko popunjen i overen (od strane fakulteta), obrazac prijave na konkurs za smeštaj i/ili ishranu.
 2. Fotokopija prve strane indeksa i strane na kojoj je overa poslednjeg semestra a na kojoj se jasno vidi status studenta (budžet / samofinansiranje)
 3. Fotokopija lične karte prve dve strane / obe strane (štampa iz čip kartice)
 4. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
  • 2200 din za izdavanje nove kartice
  • 1200 din za produženje kartice
  • 1500 din za izdavanje duplikata (zamena)

Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata

Primalac: Studentski centar “Subotica”, Segedinski put 11, 24000 Subotica

Poziv na broj: Broj indeksa (više godine - broj stare kartice)

 1. Indeks i lična karta na uvid
 
Objavljeno ponedeljak, 15 avgust 2016 11:35

Obaveštavaju se studenti stanari doma „Ivo Lola Ribar“ da se datum povratka u dom pomera sa 22.08.2016. na 01.09.2016. i tada će svi moći da se vrate u svoje sobe.

Svim studentima stanarima doma „Ivo Lola Ribar“ koji, zbog obaveza, imaju potrebu da budu u Subotici, u navedenom periodu će biti obezbeđen smeštaj u domu „Bosa Milićević“ kod Ekonomskog fakulteta. Javiti se upravnici Verici Nikolić od 7 do 15h.

Rukovodilac sektora smeštaja

                                                                                   Miroslav Đokić

Objavljeno utorak, 05 jul 2016 10:04

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 01.09 do 15.09.2016. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

 • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini. (Pre predaje originala za upis na fakultet - višu školu overiti fotokopije)
   
 • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
   
 • kopija indeksa (prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji overeni semestar)
   
 • kopija lične karte (štampa iz elektronske lične karte) 
   
 • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta) ili na sajtu www.scsu.org.rs

Objavljeno petak, 01 jul 2016 08:24

Dana 02.07.2016. i 09.07.2016. Restoran 1 deliće hladnu večeru.


Obaveštenje o letnjem radnom vremenu:

Restoran 2 radiće do 05.07.2016. godine

Restoran 1 radiće do 15.07.2016. godine

Restorani 1 i 2 počinju sa redovnim radom 22.08.2016. godine.

Želimo vam prijatan letnji odmor!

 

                                                                                               Rukovodilac sektora ishrane

                                                                                                          Timar Silvia

Objavljeno četvrtak, 23 jun 2016 07:59

Analiza se bavi istraživanjem o zadovoljstvu uslugama Studentskog centra „Subotica“. U sklopu analize rađeno je razvrstavanje podataka prema polu, finansijskom statusu studenata, obrazovnoj ustanovi i godini studija kako bi se dobio jasniji presek potreba studenata obuhvaćenih ovim istraživanjem.

Ukupan broj studenata obuhvaćenih istraživanjem je 280. Oni predstavljaju populaciju uzorka i na osnovu njihovih odgovora je vršena klasifikacija potreba studenata i njihovog odnosa prema sadašnjim kapacitetima i uslugama studentskog centra.

Odgovori studenata su grupisani u četiri oblasti, a to su ishrana u restoranima, smeštaj u domovima, sportski tereni i osoblje SCSU. U svakoj od ovih oblasti studenti su imali prilike da iskažu svoje viđenje stanja stvari i da daju svoje sugestije za poboljšanje bilo kojeg od aspekata njihovog života u okviru studentskog centra.

Kompletnu anaizu možete preuzeti OVDE.

Objavljeno četvrtak, 09 jun 2016 10:47
Restoran "Index" pruža mogućnosti organizacije raznih proslava.
Veoma prijatan ambijent poseduje 80 mesta za sedenje.
 
 
Nudimo Vam bogat izbor domaćih i internacionalnih jela...
 
Naše profesionalno i ljubazno osoblje pobrinuće se da Vi i Vaši gosti budete usluženi na najvišem nivou.
Kontakt tel: 064/8649-174 i 024/548-064
Objavljeno utorak, 24 maj 2016 08:51

Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica" izdao je obaveštenje o smeštaju studenata tokom leta 2016. godine sa uslovima i cenama.

Smeštaj u julu i avgustu

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

SCSU Mobilna aplikacija