Objavljeno četvrtak, 28 februar 2019 07:00
 
 
Jelovnik se formira na 15 dana.
 
 
Objavljeno četvrtak, 15 novembar 2018 11:25
Studentski centar "Subotica"

O B J A V L J U J E

jedinstvenu konačnu rang listu studenata I, II i III stepena studija

 

Odluka o konačnoj rang listi studenata.
Deljenje uputa počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno sreda, 14 novembar 2018 10:00

Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata drugog i trećeg stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Izdavanje uputa i useljenje u domove počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno subota, 10 novembar 2018 12:00

Objavljena je konačna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata viših godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno utorak, 06 novembar 2018 13:20

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...

Objavljeno petak, 02 novembar 2018 14:00

Objavljena je preliminarna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Objavljeno četvrtak, 27 septembar 2018 09:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Svi studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi su ostvarili pravo na smeštaj u jednom od domova Studentskog centra "Subotica".

Objavljeno utorak, 25 septembar 2018 08:40

STUDENTSKE KARTICE

Predaja dokumentacije počinje 01.10.
od 10,00 do 14,00 časova

Potrebna dokumentacija:

 1. Tačno i čitko popunjen i overen (od strane fakulteta), obrazac prijave na konkurs za smeštaj i ishranu. Zahtev se može preuzeti u  studentskim domovima “Bosa Milićević” i “Ivo Lola Ribar” i na internet stranici www.scsu.org.rs.
 2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
  • 2200 din za izdavanje nove kartice
  • 1200 din za produženje kartice
  • 1500 din za izdavanje duplikata (zamena)

Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata

Primalac: Studentski centar “Subotica”, Segedinski put 11, 24000 Subotica

Poziv na broj:
(Brucoši) Broj indeksa

(Starije godine) Broj kartice

 1. Indeks i lična karta na uvid
Napomena:

 Studenti koji su konkurisali za smeštaj i nalaze se na konačnoj rang listi, izradu kartica vrše istog dana a pre useljenja u dom i podnose samo dokumenta pod brojem 2 i 3.

Objavljeno četvrtak, 20 septembar 2018 08:07

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine (brucoša) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 27.09.2018. godine.


Objavljeno sreda, 19 septembar 2018 10:31

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente viših godina, kao i za studente II i III stepena studija.

 

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 19.09 do 31.10.2018. godine. - starije godine

Rok za prijavu na konkurs je od 01.10 do 05.11.2018. godine. - II i III stepen studija


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Objavljeno sreda, 19 septembar 2018 08:20

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija.

Rang listu možete pogledati OVDE.

Objavljeno sreda, 13 jun 2018 14:00

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 03.09 do 18.09.2018. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

 • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini. (Pre predaje originala za upis na fakultet - višu školu overiti fotokopije)
   
 • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
   
 • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta) ili na sajtu www.scsu.org.rs

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se