Objavljeno ponedeljak, 14 jun 2021 07:00

Обавештење о закључку Кризног штаба за сузбијање болести

COVID – 19 о посетама студентским домовима

На основу Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 бр.: 53 - 5112/2021 - 2 од дана 31.05.2021. године одобравају се посете у студентским домовима потпуно вакцинисаним лицима почев од четвртка 10.06.2021. године.

Потпуно вакцинисаним лицем сматра се лице које је примило једну дозу AstraZeneca или Johnson&Johnson вакцине или две дозе било које друге одобрене вакцине против заразне болести COVID-19. Лице које долази у посету дужно је да одговорном лицу студентског дома покаже потврду о вакцинацији. Уколико посетилац одбије да покаже потвду о вакцинацији сматраће се да је не поседује па му улазак у објекат студентског дома неће бити дозвољен.

 

Закључак Кризног штаба за сузбијање болести COVID – 19 о посетама студентским домовима

 

                                                            директор Установе
                                                                                               Ранко Чуљковић

 

Objavljeno sreda, 09 jun 2021 07:00
 
Јеловник се формира на 15 дана.
 
 
Objavljeno petak, 04 decembar 2020 12:10

Студентски центар "Суботица"

О Б Ј А В Љ У Ј Е

јединствену коначну ранг листу студената I, II i III степена студија

школске 2020/2021 године

 

Ранг листу можете видети ОВДЕ.

Одлука о коначној ранг листи студената.

 

Objavljeno nedelja, 15 novembar 2020 08:10

Студентски центар "Суботица"

О Б Ј А В Љ У Ј Е

јединствену коначну ранг листу студената I, II i III степена студија

школске 2020/2021 године

 

 

Ранг листу можете видети ОВДЕ.

Одлука о коначној ранг листи студената.

 


Дељење упута почиње 16.11.2020. године.

Objavljeno subota, 14 novembar 2020 08:30

Објављена је коначна ранг листа за студенте другог и трећег степена студија.

Листу можете преузети ОВДЕ.

 

Одлука о коначној ранг листи студената другог и трећег степена студија.

 

Сви студенти који се налазе на ранг листи ће бити усељени у студентске домове.

Издавање упута и усељење у домове почиње 16.11.2020. године.

Objavljeno petak, 13 novembar 2020 08:40

СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

ИЗДАВАЊЕ / ПРОДУЖЕЊЕ  ОД 16.11.2020. ОД 10,00 ДО 13,00

Потребна документација:

 1. Тачно и читко попуњен и оверен (од стране факултета), образац пријаве на конкурс за смештај и исхрану. Захтев се може преузети у  студентским домовима “Боса Милићевић” и “Иво Лола Рибар” и на интернет страници www.scsu.org.rs.
 2. Уплата на рачун Студентског центра 840-116667-06
  • 2200 дин за издавање нове картице
  • 1200 дин за продужење картице
  • 1500 дин за издавање дупликата (замена)
Сврха уплате: Издавање нове картице, продужење картице или издавање дупликата
Прималац: Студентски центар “Суботица”, Сегедински пут 11, 24000 Суботица
Позив на број:
(Бруцоши) Број индекса
(Старије године) Број картице
 1. Индекс и лична карта на увид
Напомена:

 

 

Студенти који су конкурисали за смештај и налазе се на коначној ранг листи,
израду картица врше истог дана а пре усељења у дом и подносе само документа под бројем 2 и 3.
Преузимање картица искључиво лично.
Objavljeno sreda, 11 novembar 2020 08:00

Objavljena je konačna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija školske 2020/20210 godine.

Listu možete preuzeti ovde.

Odluka o konačnoj rang listi studenata viših godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2020. godine

Objavljeno subota, 07 novembar 2020 07:20

Obaveštenje o useljenju u studentske domove za studente viših godina

prvog stepena, drugog i trećeg stepena možete preuzeti ovde.

 

Документ који потребно донети попуњен и оверен при преузимању упута
Objavljeno petak, 06 novembar 2020 13:00

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...

Objavljeno utorak, 03 novembar 2020 08:00

Objavljena je preliminarna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija 2020/2021.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Objavljeno četvrtak, 24 septembar 2020 09:00

Објављена је коначна ранг листа за студенте прве године студија школске 2020/2021.

Одлука о коначној ранг листи студената прве године.

Сви студенти који се налазе на коначној ранг листи су остварили право на смештај у једном од домова Студентског центра "Суботица".

 

Objavljeno četvrtak, 17 septembar 2020 11:31

Издато је обавештење о потребној документацији и начину конкурисања за смештај у студентским домовима, за студенте виших година, као и за студенте 2. и 3. степена студија.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Рок за пријаву на конкурс је од 16.09 до 31.10.2020. године. - старије године

Рок за пријаву на конкурс је од 01.10 до 05.11.2020. године. - II и III  степен студија


Обрасци:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

 

Пример уплатнице:

Objavljeno sreda, 16 septembar 2020 12:11

 

Обавештење за студенте прве године (бруцоше) можете преузети овде.

Коначна ранг листа студената биће објављена у законском року и то најкасније до дана 25.09.2020. године.

 

Важна напомена:

У складу са епидемиолошком ситуацијом и налозима Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  постоји могућност измена уобичајених процедура, броја примљених студената итд. о чему ћете бити благоворемено обавештени путем нашег сајта.

 

Документ који потребно донети попуњен и оверен при преузимању упута
 
Objavljeno sreda, 16 septembar 2020 10:50

Објављена је прелиминарна ранг листа за студенте прве године првог степена студија - бруцоше.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ.

Objavljeno petak, 26 jun 2020 12:50

Обавештење о потребној документацији и начину конкурисања за смештај у студентским домовима,

за студенте прве године - бруцоше

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (БРУЦОШИ)

Рок за пријаву на конкурс је од 01.09 до 15.09.2020. године.


Обрасци:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Поред попуњених и оверених образаца и потврда неопходна су вам још и следећа документа:

 • Оверене копије сведочанстава за све разреде средње школе. Копије морају бити оверене код нотара, у надлежном суду или надлежној општини. (Пре предаје оригинала за упис на факултет - вишу школу оверити фотокопије)
 • Уверење о приходима по члану породице, од 1. јануара до 30. јуна текуће године.
 • уплатница на износ од 1.200,00 динара - примерак испуњене уплатнице у прилогу

Пријаве се примају у Студенстком дому "Боса Милићевић", који се налази у непосредној близини Економског факултета, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Сву потребну документацију можете преузети лично у ст. домовима "Боса Милићевић" (ст. дом код Економског факултета) и "Иво Лола Рибар" (ст. дом код Грађевинског факултета) или на сајту
www.scsu.org.rs

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se