Objavljeno sreda, 22 maj 2024 07:00
 
Јеловник се формира на 15 дана.
 
 
 
Objavljeno sreda, 15 novembar 2023 11:30

Студентски центар "Суботица"

О Б Ј А В Љ У Ј Е

јединствену коначну ранг листу студената I, II i III степена студија

школске 2023/2024 године

 

 

Ранг листу можете видети ОВДЕ.

Одлука о коначној ранг листи студената.

 


Дељење упута почиње 16.11.2023. године.

Objavljeno sreda, 15 novembar 2023 08:00

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављена је коначна ранг листа студената

другог и трећег степена студија

Листу можете преузети овде.

Одлуку можете преузети овде.

 

Objavljeno petak, 10 novembar 2023 12:00

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављена је коначна ранг листа

за студенте виших година првог степена студија

школске 2023/2024 године.

 

Листу можете преузети овде.

Одлука о коначној ранг листи студената виших година.

 

Сви студенти који се налазе на ранг листи ће бити усељени у студентске домове.

Дељење упута почиње 16.11.2023. године

Objavljeno utorak, 07 novembar 2023 09:00
Обавештење о усељењу за студенте виших година можете преузети овде
 
Документ који потребно донети попуњен и оверен при преузимању упута
Objavljeno utorak, 07 novembar 2023 08:00

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављена је прелиминарна ранг листа студената

другог и трећег степена студија 2023/2024.

Листу можете преузети овде.

 

Objavljeno četvrtak, 02 novembar 2023 08:00

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављена је прелиминарна ранг листа за студенте

виших година првог степена студија 2023/2024.

Ранг листу можете преузети овде.

Objavljeno četvrtak, 28 septembar 2023 09:00

VAŽNO OBAVEŠTENJE

- BRUCOŠI USELJENJE -

 

Obaveštavaju se studenti 1. godine – brucoši, koji su ostvarili pravo na smeštaj u jednom od studentskih domova, da se strogo pridržavaju rasporeda useljenja!

 

Zbog nepredviđenih okolnosti, nismo u mogućnosti da useljavamo brucoše mimo rasporeda koji smo objavili.

 

Preuzimanje uputa za uselјenje u studentske domove obavlјaće se prema sledećem rasporedu:

-       
      02.10.2023. - studenti koji se nalaze na rang listi od     1. -   40. mesta,
-              03.10.2023. - studenti koji se nalaze na rang listi od   41. -   80. mesta,
-              04.10.2023. - studenti koji se nalaze na rang listi od   81. - 120. mesta,
-              05.10.2023. -
studenti koji se nalaze na rang listi od 121. - 160. mesta,
-              06.10.2023. - studenti koji se nalaze na rang listi od 161. - 200. mesta,
-              09.10. - 11.10.2023. - studenti koji se nalaze na rang listi od 201. - nadalje,
 

USELJENJA U DOMOVE SE RADE ISKLJUČIVO RADNIM DANIMA DO 15h.

 

 

 

                                                                                       Predsednik Komisije za raspodelu mesta:

                                                                                                              Miroslav Đokić

Objavljeno ponedeljak, 25 septembar 2023 07:01

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

 

Објављена је коначна ранг листа за студенте прве године студија школске 2023/2024 године.

 

Ранг листу можете погледати ОВДЕ.

Одлука о коначној ранг листи.

 

Сви студенти који се налазе на коначној ранг листи су остварили право на смештај

у једном од домова Студентског центра "Суботица".

 

Objavljeno ponedeljak, 18 septembar 2023 08:30

Издато је обавештење о потребној документацији и начину конкурисања за смештај у студентским домовима, за студенте виших година, као и за студенте 2. и 3. степена студија.

 

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Рок за пријаву на конкурс је од 15.09 до 31.10.2023. године. - старије године
Рок за пријаву на конкурс је од 01.10 до 06.11.2023. године. - II и III  степен студија


Обрасци:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

 

Пример уплатнице:

 

Поред попуњених и оверених образаца и потврда неопходна су вам још и следећа документа:

 • Уверење о приходима по члану домаћинства, од 1. јануара до 30. јуна текуће године (из града/општине одакле је кандидат).
 • уплатница на износ од 1.200,00 динара - примерак испуњене уплатнице у прилогу

Пријаве се примају у Студенстком дому "Боса Милићевић", који се налази у непосредној близини Економског факултета, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Сву потребну документацију можете преузети лично у ст. домовима "Боса Милићевић" (ст. дом код Економског факултета) и "Иво Лола Рибар" (ст. дом код Грађевинског факултета) или на сајту www.scsu.org.rs

Objavljeno ponedeljak, 18 septembar 2023 07:45

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД 02.10.2023. године
почиње издавање и продуживање
СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА
од 10 до 13 часова

Студентски центар „Суботица“

Потребна документација:

 1. Образац K1 (тачно и читко попуњен и оверен од стране факултета). Захтев се може преузети у  студентским домовима “Боса Милићевић” и “Иво Лола Рибар” и на интернет страници www.scsu.org.rs.
 2. Уплата на рачун Студентског центра
  • 2200 дин за издавање нове картице
  • 1200 дин за продужење картице
  • 1500 дин за издавање дупликата (замена)

Број рачуна: 840-31393845-64

Модел: 97

Позив на број: 65-02328-04-01-742317-00

Сврха уплате: Издавање нове картице, продужење картице или издавање дупликата

Прималац: Студентски центар “Суботица”, Сегедински пут 11, 24000 Суботица

 1. Индекс и лична карта на увид
Napomena:

 


 

Студенти који су конкурисали и остварили право на смештај на терет буџета РС треба да поднесу само доказ о уплати.

Самофинансирајући студенти су у обавези, као и студенти који су на буџету а нису остварили право на смештај у студентским домовима, да поднесу комплетну документацију за издавање / продужење студентске картице 1+2+3.

Студенти који су изгубили студентску картицу или је неисправна услед физичких оштећења а није истекао датум важења, морају прво поднети захтев за издавање дупликата (добија се у ИТ служби), поднети доказ о уплати (1500 дин) и тек тада је могу продужити под горе наведеним условима.

Преузимање картица искључиво лично.

 

Objavljeno subota, 16 septembar 2023 07:01

Усељење у домове почиње 02.10.2023. према распореду који се налази у обавештењу, у наставку.
Без лекарског уверења нико не може бити усељен у студ. домове (прочитати обавештење).

Обавештење за студенте прве године (бруцоше) можете преузети овде.

Коначна ранг листа студената биће објављена у законском року.

 
Документ који потребно донети попуњен и оверен при преузимању упута
 
Objavljeno subota, 16 septembar 2023 07:00

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Објављена је прелиминарна ранг листа за студенте прве године првог степена студија - бруцоше.

Ранг листу можете погледати ОВДЕ.

Objavljeno petak, 30 jun 2023 12:00

Обавештење о потребној документацији и начину конкурисања за смештај у студентским домовима,

за студенте прве године - бруцоше

 Рок за пријаву на конкурс је од 01.09 до 15.09.2023. године.


Обрасци:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Поред попуњених и оверених образаца и потврда неопходна су вам још и следећа документа:

 • Оверене копије сведочанстава за све разреде средње школе. Копије морају бити оверене код нотара, у надлежном суду или надлежној општини. (Пре предаје оригинала за упис на факултет - вишу школу оверити фотокопије)
 • Уверење о приходима по члану породице, од 1. јануара до 30. јуна текуће године из општине одакле је студент.
 • уплатница на износ од 1.200,00 динара - примерак испуњене уплатнице у прилогу

Пријаве се примају у Студенстком дому "Боса Милићевић", који се налази у непосредној близини Економског факултета, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Сву потребну документацију можете преузети лично у ст. домовима "Боса Милићевић" (ст. дом код Економског факултета) и "Иво Лола Рибар" (ст. дом код Грађевинског факултета) или на сајту
www.scsu.org.rs

 

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се