Objavljeno petak, 11 maj 2018 07:00

 
 

Jelovnik se formira na 15 dana.

Objavljeno petak, 01 decembar 2017 08:00

OBAVEŠTENJE

OD 04.12.2017. godine
izdavanje i produživanje
STUDENTSKIH KARTICA
će se vršiti UTORKOM I ČETVRTKOM

od 12 do 14 časova

Studentski centar „Subotica“

Potrebna dokumentacija:

1. Tačno i čitko popunjen i overen zahtev za smeštaj i ishranu (od strane fakulteta). Zahtev se može preuzeti na porti u studentskom domu "Bosa Milićević" i studentskom domu "Ivo Lola Ribar".

2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
• 2200 din za izdavanje nove kartice
• 1200 din za produženje kartice
• 1500 din za izdavanje duplikata (zamena izgubljene ili oštećene kartice)
Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata
Primalac: Studentski centar "Subotica", Segedinski put 11, 24000 Subotica
Poziv na broj: Broj studentske kartice / broj indeksa

3. Indeks i lična karta na uvid

Napomena:
Studenti koji su konkurisali i ostvarili pravo na smeštaj na teret budžeta RS treba da podnesu samo dokaz o uplati.

Samofinansirajući studenti su u obavezi, kao i studenti koji su na budžetu a nisu ostvarili pravo na smeštaj u studentskim domovima, da podnesu kompletnu dokumentaciju za izdavanje / produženje studentske kartice 1+2+3.

Studenti koji su izgubili studentsku karticu ili je neispravna usled fizičkih oštećenja a nije istekao datum važenja, moraju prvo podneti zahtev za izdavanje duplikata (dobija se u IT službi), podneti dokaz o uplati (1500 din) i tek tada je mogu produžiti pod gore navedenim uslovima.

Objavljeno sreda, 15 novembar 2017 10:00
Studentski centar "Subotica"

O B J A V L J U J E

jedinstvenu konačnu rang listu studenata I, II i III stepena studija

 

Odluka o konačnoj rang listi studenata.
Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine u TV sali (I sprat doma Bosa Milićević).

Objavljeno utorak, 14 novembar 2017 11:16

Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata drugog i trećeg stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine.

Objavljeno petak, 10 novembar 2017 13:33

Objavljena je konačna rang lista za studente starijih godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata starijih godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine.

Objavljeno ponedeljak, 06 novembar 2017 14:30

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...

Objavljeno četvrtak, 02 novembar 2017 14:40

Objavljena je preliminarna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Objavljeno subota, 23 septembar 2017 16:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Svi studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi su ostvarili pravo na smeštaj u jednom od domova Studentskog centra "Subotica".

Objavljeno ponedeljak, 18 septembar 2017 08:07

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine (brucoša) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 24.09.2017. godine.


Dokumenti (potrebno doneti popunjene i overene pri preuzimanju uputa)
 
Objavljeno petak, 15 septembar 2017 15:00

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija.

Rang listu možete pogledati OVDE.

Objavljeno petak, 15 septembar 2017 10:31

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente viših godina, kao i za studente II i III stepena studija.

Kompletan tekst obaveštenja o konkursu možete pogledati na OVOM MESTU.

 

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 15.09 do 31.10.2017. godine. - starije godine

Rok za prijavu na konkurs je od 01.10 do 05.11.2017. godine. - II i III stepen studija


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Objavljeno petak, 16 jun 2017 10:04

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 01.09 do 15.09.2017. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

  • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini. (Pre predaje originala za upis na fakultet - višu školu overiti fotokopije)
     
  • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
     
  • kopija indeksa (prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji overeni semestar)
  • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta) ili na sajtu www.scsu.org.rs