Objavljeno sreda, 09 oktobar 2019 14:50
Nova cena takse za prijavu boravka studenata je 320 dinara
 
 
Objavljeno sreda, 09 oktobar 2019 07:00
 
Jelovnik se formira na 15 dana.
 
 
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

Promena radnog vremena studentskih restorana

dana 12.10.,19.10., 26.10.2019. (subote)  ručak je od 11:00 do 14.30, a uz ručak se deli hladna večera.

 
 
Objavljeno četvrtak, 26 septembar 2019 09:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija školske 2019/2020.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Svi studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi su ostvarili pravo na smeštaj u jednom od domova Studentskog centra "Subotica".

Objavljeno ponedeljak, 23 septembar 2019 08:40

STUDENTSKE KARTICE

Predaja dokumentacije počinje 01.10.
od 10,00 do 14,00 časova

(za brucoše 30.09.2019.)

Potrebna dokumentacija:

 1. Tačno i čitko popunjen i overen (od strane fakulteta), obrazac prijave na konkurs za smeštaj i ishranu. Zahtev se može preuzeti u  studentskim domovima “Bosa Milićević” i “Ivo Lola Ribar” i na internet stranici www.scsu.org.rs.
 2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
  • 2200 din za izdavanje nove kartice
  • 1200 din za produženje kartice
  • 1500 din za izdavanje duplikata (zamena)

Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata

Primalac: Studentski centar “Subotica”, Segedinski put 11, 24000 Subotica

Poziv na broj:
(Brucoši) Broj indeksa

(Starije godine) Broj kartice

 1. Indeks i lična karta na uvid
Napomena:

 Studenti koji su konkurisali za smeštaj i nalaze se na konačnoj rang listi, izradu kartica vrše istog dana a pre useljenja u dom i podnose samo dokumenta pod brojem 2 i 3.

Preuzimanje kartica isključivo lično.

Objavljeno utorak, 17 septembar 2019 14:11

Obaveštenje za studente prve godine (brucoše) možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 25.09.2019. godine.


Dokument koji potrebno doneti popunjen i overen pri preuzimanju uputa
Objavljeno utorak, 17 septembar 2019 10:50

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija - brucoše.

Rang listu možete pogledati OVDE.

Objavljeno petak, 28 jun 2019 10:00

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA (BRUCOŠI)

Rok za prijavu na konkurs je od 02.09 do 16.09.2019. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

 • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene kod notara, u nadležnom sudu ili nadležnoj opštini. (Pre predaje originala za upis na fakultet - višu školu overiti fotokopije)
   
 • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
   
 • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta) ili na sajtu www.scsu.org.rs

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se