Objavljeno četvrtak, 18 avgust 2016 07:00

 

Jelovnik se formira na 15 dana.

Objavljeno ponedeljak, 15 avgust 2016 11:35

Obaveštavaju se studenti stanari doma „Ivo Lola Ribar“ da se datum povratka u dom pomera sa 22.08.2016. na 01.09.2016. i tada će svi moći da se vrate u svoje sobe.

Svim studentima stanarima doma „Ivo Lola Ribar“ koji, zbog obaveza, imaju potrebu da budu u Subotici, u navedenom periodu će biti obezbeđen smeštaj u domu „Bosa Milićević“ kod Ekonomskog fakulteta. Javiti se upravnici Verici Nikolić od 7 do 15h.

Rukovodilac sektora smeštaja

                                                                                   Miroslav Đokić

Objavljeno utorak, 05 jul 2016 10:04

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 01.09 do 15.09.2016. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása


Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

 • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini. (Pre predaje originala za upis na fakultet - višu školu overiti fotokopije)
   
 • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
   
 • kopija indeksa (prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji overeni semestar)
   
 • kopija lične karte (štampa iz elektronske lične karte) 
   
 • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta) ili na sajtu www.scsu.org.rs

Objavljeno petak, 01 jul 2016 08:24

Dana 02.07.2016. i 09.07.2016. Restoran 1 deliće hladnu večeru.


Obaveštenje o letnjem radnom vremenu:

Restoran 2 radiće do 05.07.2016. godine

Restoran 1 radiće do 15.07.2016. godine

Restorani 1 i 2 počinju sa redovnim radom 22.08.2016. godine.

Želimo vam prijatan letnji odmor!

 

                                                                                               Rukovodilac sektora ishrane

                                                                                                          Timar Silvia

Objavljeno četvrtak, 23 jun 2016 07:59

Analiza se bavi istraživanjem o zadovoljstvu uslugama Studentskog centra „Subotica“. U sklopu analize rađeno je razvrstavanje podataka prema polu, finansijskom statusu studenata, obrazovnoj ustanovi i godini studija kako bi se dobio jasniji presek potreba studenata obuhvaćenih ovim istraživanjem.

Ukupan broj studenata obuhvaćenih istraživanjem je 280. Oni predstavljaju populaciju uzorka i na osnovu njihovih odgovora je vršena klasifikacija potreba studenata i njihovog odnosa prema sadašnjim kapacitetima i uslugama studentskog centra.

Odgovori studenata su grupisani u četiri oblasti, a to su ishrana u restoranima, smeštaj u domovima, sportski tereni i osoblje SCSU. U svakoj od ovih oblasti studenti su imali prilike da iskažu svoje viđenje stanja stvari i da daju svoje sugestije za poboljšanje bilo kojeg od aspekata njihovog života u okviru studentskog centra.

Kompletnu anaizu možete preuzeti OVDE.

Objavljeno četvrtak, 09 jun 2016 10:47
Restoran "Index" pruža mogućnosti organizacije raznih proslava.
Veoma prijatan ambijent poseduje 80 mesta za sedenje.
 
 
Nudimo Vam bogat izbor domaćih i internacionalnih jela...
 
Naše profesionalno i ljubazno osoblje pobrinuće se da Vi i Vaši gosti budete usluženi na najvišem nivou.
Kontakt tel: 064/8649-174 i 024/548-064
Objavljeno utorak, 24 maj 2016 08:51

Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica" izdao je obaveštenje o smeštaju studenata tokom leta 2016. godine sa uslovima i cenama.

Smeštaj u julu i avgustu

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

SCSU Mobilna aplikacija