Jelovnik za period od 25.06. do 08.07.2018.

 
 

Jelovnik se formira na 15 dana.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osugranje brine se