Jelovnik se formira na 15 dana.
 
 
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

Promena radnog vremena studentskih restorana

dana 12.10.,19.10., 26.10.2019. (subote)  ručak je od 11:00 do 14.30, a uz ručak se deli hladna večera.

 
 

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se