Studenti koji se nalaze na preliminarnoj rang listi:

- Nikola Lukić
- Almir Osmani
- Azem Maksuti
- Bagi Martin
- Uglješa Sikirić
- Roland Vekonj
- Viktor Bajus

Su tehničkom greškom stavljeni na preliminarnu rang listu iako ne ostvaruju zakonsko pravo na smeštaj u studentski dom s obzirom da nisu prvi put upisani na visokoškolsku ustanovu na teret budžeta.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se