Svi kandidati sa preliminarne rang liste studenata prve godine su primljeni u studentske domove Studentskog centra "Subotica".

Svi studenti će dana 19.09.2011. godine biti obavešteni o tačnom rasporedu useljenja u studentske domove.

Preliminarna rang lista studenata prve godine

Studenti koji nisu ostvarili pravo smeštaja po budžetskim cenama mogu uz odgovarajuću molbu dakonkurišu za smeštaj po ekonomskoj ceni od 5.500,00 dinara.

Studenti koji su podneli konkursku dokumentaciju a ne ispunjavaju potrebne uslove

Komisija za raspodelu mesta
Useljenje se vrši radnim danima od 07,00 do 15,00 časova.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se