OBAVEŠTENJE O USELJENJU ZA STUDENTE PRVE GODINE

Student prvo dolazi po uput za smeštaj u studentski dom i pritom je dužan da podnese celokupnu dokumentaciju iz gore navedenog obaveštenja a od dana 03.10.2011. godine može da se useli u dom.

Studentska ambulanta ne radi u petak, 30.09.2011. godine.

Student može podići uput za smeštaj i useliti se u Sudentski dom do 13.10.2011. godine.

Uputi za smeštaj u studentski dom izdaju se u vremenu od 9h do 12h.

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се