OBAVEŠTENJE O USELJENJU ZA STUDENTE PRVE GODINE

Student prvo dolazi po uput za smeštaj u studentski dom i pritom je dužan da podnese celokupnu dokumentaciju iz gore navedenog obaveštenja a od dana 03.10.2011. godine može da se useli u dom.

Studentska ambulanta ne radi u petak, 30.09.2011. godine.

Student može podići uput za smeštaj i useliti se u Sudentski dom do 13.10.2011. godine.

Uputi za smeštaj u studentski dom izdaju se u vremenu od 9h do 12h.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se